• Pierwsza wizyta
  • Bóle i zawroty głowy
  • Holistic. Funkcjonalna Terapia Manualna
  • Pierwsza wizyta
  • Bóle i dysfunkcje kręgosłupa
  • Holistic. Funkcjonalna Terapia Manualna
  • Pierwsza wizyta
  • Kontakt

Holistyczny - znaczy - całościowy

Głównym założeniem naszej koncepcji pracy jest pojmowanie zdrowia i funkcjonowania organizmu człowieka jako całości.

Pomimo ogromnego postępu w medycynie konwencjonalnej a także w medycynie manualnej i fizjoterapii, bóle kręgosłupa i inne dolegliwości wynikające z zaburzeń czynnościowych narządu ruchu nadal dotykają poważną część społeczeństwa. Wszędzie na świecie poszukuje się skutecznych sposobów rozwiązania tego problemu, zarówno profilaktycznych jak i leczniczych. My także dokonaliśmy próby włączenia się w ten nurt. Przez lata praktyki i w trakcie licznych kursów z zakresu fizjoterapii i medycyny manualnej zebraliśmy w tym temacie dużą ilość własnych doświadczeń.

Nasza terapia opiera się na pracy z całym pacjentem. Jej celem jest odnalezienie i usunięcie pierwotnego zaburzenia w ciele pacjenta, które jest przyczyną większości problemów z układem ruchu a następnie, poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i trening sensomotoryczny, przywrócenie sprawności i swobody ruchu.